Yangın Kapıları

Yangın Kapıları

Yangın kapısı binaların yangından korunması ve insanların tahliye edilmesi amacıyla “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, yapılması zorunlu olan birimlerden birisidir. Yangın anında sahip olduğu havalandırma sistemi sayesinde yaşayanların hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlar. Bu açıdan hem dayanıklı hem de pratik kullanıma sahip olması gerekir. İnsanların tahliye için kullandıkları yangın kapısı zor durumlar için kilit altında tutulmamalıdır.

 

Günümüz inşaat sektörünün olmazsa olmazlarında biri haline gelen yangın kapısı, tam standartlarında üretildiğinde ve uzman ekiplerce monte edildiğinde hayati bir önem taşımaktadır. Hiç kullanılmamasını dileyeceğimiz yangın kapılarının TSE standartlarında üretilmiş olması da bu yüzden hayati önem taşır.

 

Binaların normal planlarında tüm kapıların içeriden dışarı doğru açılması gerekirken, bu özellik yangın kapısı için çok önemlidir. Dışarıdan açılmaması da yangın esnasında telaş halindeki kalabalıkların tekrar alevlerin arasına dönmesini engelleme amaçlı düşünülmüştür.

Yangın Kapıları

 

Yönetmeliğe Göre;

Yangın Kapıları hakkındaki yönetmelikte; açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir

Neye Göre Seçilmelildir?

Kullanılacağı binanın kullanım şekline göre farklı ısılara dayanıklı yangın kapısı imal edilebilmektedir. Alev alacak yanıcı maddelerin bulunduğu binalarda oluşabilecek yangınlarda ortaya çok daha fazla ısı çıkacağı için, itibariyle bu tür binalara yüksek ısıya dayanıklı yangın kapısı düşünülmelidir. Güçlü yangın kapıları iyi şekilde monte edildikleri takdirde birkaç saat yangına dayanabilmekte ve tahliyeyi mümkün kılmaktadır.

Yangın kapılarının özellikleri, kullanılacağı sektöre göre mühendisler tarafından belirlenmektedir. Sanayi tesislerinde, kimyasal maddeler kullanan laboratuarlarda, petrol veya gaz depolayan, taşıyan, kullanan kuruluş veya istasyonlarda, limanlarda yüksek ısıya dayanıklı yangın kapısı türlerinin kullanılması tercih edilir.

Yangın anında dışarıya doğru açılarak çıkışı kolaylaştıran yangın kapılarının açık bırakılmaması gerekir. Telaş halinde dışarı çıkmak isteyen kişilerden tekrar içeri girmek isteyen olma ihtimaline karşı yangın kapıları dışarı doğru açılan ancak dışarıdan açılamayan şekilde üretilir ve monte edilir.