Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Amaç: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamı gereği; işyerlerinde işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerleri, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerleri, kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı acil durum krokileri kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır. Bu  hizmet işyerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylarda tahliyeyi ve acil durum ekipmanlarının yerlerini kolayca bulmayı sağlamak.

 

Kapsam; İlgili yönetmeliklere göre kurum ve tesislerde bulunan yangın tüpleri, yangın dolapları, yangın pompası, alarm butonları, yangın panelleri, ilkyardım dolapları, revir, emzirme odası, acil çıkış yolları, acil çıkış kapıları, acil yön levhaları, sedyeler, göz duşları veya göz solüsyonları, yangın merdivenleri, toplanma alanları, ana elektrik panosu, jeneratör alanları, doğalgaz ana vanaları Avrupa standartlarında belirtilen logo görselleri ile acil durum krokisi üzerinde işaretlenir.

Acil Durum Planı Metod

Metod; Acil Durum Krokileri yukarıda belirtilen aşamalar izlenerek tesis mimari projeleri üzerine Dijital grafik programı ile grafiklerimiz ve mühendislik ekiplerimiz tarafından çizilmektedir.